خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • ۸۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۴۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۵/۰۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۴۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۱۴ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۸۱۹ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۱۶۳ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۱۴%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی (دانشکده)
۵۳%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۴ با رشته زبان و ادبیات فارسی بنیان نهاده شد. دکتر علی‌اکبر مجیدی فیاض دانشمند و ادیب برجسته مشهدی و استاد تاریخ اسلام دانشگاه تهران از طرف وزارت فرهنگ مأموریت یافت دانشکـده ادبیات مشهد را تأسیـس کند. دانشکده ادبیات کار خود را با یک کلاس در رشته ادبیات فارسی شامل ۲۶ دانشجو آغاز کرد. در سال ۱۳۳۵ رشته ‌های زبان و ادبیات انگلیسی و فرانسه نیز شکل گرفت و جمعیت دانشجویان به ۱۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. پس از گذشـت یک سال دیگر، رشته ترکیبی تاریخ-جغرافیا نیز در این دانشکده آغاز به کار نمود و در سال تحصیلی ۳۸- ۱۳۳۷ تعداد ۲۹۵ نفر دانشجو سرگرم تحصیل در دانشکده بودند. در سال ۴۲-۴۱ رشته‌ زبان‌شناسی نیز به دانشکده اضافه شد تا سال ۱۳۵۸ دانشکده ادبیات از ۸ گروه آموزشی تشکیل شده بود. تعداد این گروه‌ها از این زمان به بعد تغییری نداشت (جز ایجاد رشته زبان روسی). در سال ۱۳۷۸ دانشکده ادبیات تعداد ۸۷ عضو هیئت علمی را شــامل می‌شد که از این تعداد ۱۳ نفــر استاد، ۱۲ نفر دانشیار، ۲۷ نفر استادیار، ۳۵ نفر مربی بودند. ۱۲ کارشناس آموزشی و ۹۵ نیروی اداری و خدماتی نیز مشغول به کار بودند. در تابستان سـال ۱۳۸۰ دانشکده به محل سـاختمان جدیـد در پردیس انتقـال یافـت. در سال ۱۳۸۳ دانشکده ادبیات دارای ۳۰۶۶ دانشجـو بود کـه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری در ۹ گروه آموزشی مشغول تحصیل بودند.

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

جغرافیا

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: ۸۷۰ استنادات: ۹۵۲۶

زبان انگلیسی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۸۲ استنادات: ۵۵۰

زبانشناسی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۴۶ استنادات: ۱۵۲

علوم اجتماعی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۳۵ استنادات: ۱۰۹

زبان و ادبیات فارسی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۲۳ استنادات: ۴۴

تاریخ

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۱۱ استنادات: ۱۰

زبان فرانسه

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۶ استنادات: ۵

زبان و ادبیات عربی

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۴ استنادات: ۱

زبان روسی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات: