خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • ۳۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۹/۷۹ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۵۲ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۳۰ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۵۰۰۴ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۵۱۱ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۲۴%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی (دانشکده)
۲۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۳%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مهمترین و با سابقه‌ترین نهاد آموزش عالی در شرق کشور، به منظور تأمین نیروی انسانی کارشناس، در زمینه‌ رشته های:

علوم‌تربیتی، روان‌شناسی و علم اطلاعات و دانش شناسی

ایجاد گردیده و تاکنون خدمات ارزنده‌ای در تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور ارائه کرده است.

این دانشکده هفتمین دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۵۲ آغاز به کار نمود.

هم اکنون، این دانشکده با ۳۸ عضو هیئت علمی به تربیت و آموزش ۱۵۷۸ دانشجو، شامل ۸۸۷ دانشجوی کارشناسی، ۴۹۷ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۹۴نفر دانشجوی دکتری مشغول است.

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

روان شناسی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۳۴۹ استنادات: ۳۰۹۴

علم اطلاعات ودانش شناسی

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۱۰۷ استنادات: ۵۴۰

روانشناسی مشاوره و تربیتی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۳۱ استنادات: ۱۳۶

مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۳ استنادات: ۱۰۴

مطالعات برنامه درسی و آموزشی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۱۰ استنادات: ۲۰

مبانی تعلیم و تربیت

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات: