خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • ۲۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۴ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۷/۲۱ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۱۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۱۹ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۲۰۲۸ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۲۸۱ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۱۸%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی (دانشکده)
۲۱%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۶%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

دانشکده‌ تربیت‌ بدنی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد در سال‌ ۱۳۷۲ با هدف‌ تربیت‌ و تأمین‌ نیروی ‌انسانی‌ متعهد ومتخصص‌ برای‌ تحقق‌ آرمانهای ‌انقلاب‌ اسلامی‌ در عرصه‌ ورزش‌ و تربیت‌ بدنی‌کشور تاسیس‌ گردید. تربیت‌ بدنی‌ یکی‌ از نظامهای‌ تربیتی‌ وعلمی‌ است‌ که‌ از طریق‌ حرکت‌ و ورزش‌، جریان‌ رشد را در تمام‌ ابعاد وجودی‌ انسان‌ تسهیل‌ وهماهنگ‌ و به‌ شکوفایی‌ و تکوین‌ استعدادهای‌ مطلوب‌ کمک‌ می‌کند. شواهد و تحقیقات ‌علمی‌ مبین‌ این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ امروزه‌ تربیت ‌بدنی‌ از حدود اهداف‌ گذشتة‌ خود فراتر رفته‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ رشتة‌ دانشگاهی‌ قلمرو وسیعی‌ ازدانشها و علوم‌ را به‌ عنوان‌ مبانی‌ روان‌شناسی‌، جامعه‌شناسی‌، فیزیولوژیکی‌، فیزیکی‌ و... به‌کار گرفته‌ تا به‌ اهداف‌ گسترده‌ای‌ در زمینة‌ تعلیم‌ و تربیت‌ و ورزش‌، یادگیری‌ و تکامل‌ حرکتی‌، روانشناسی‌، جامعه‌شناسی‌ ورزشی‌، طب‌ورزشی‌، حرکت‌ درمانی‌ و... نایل‌ گردد. گروه‌ آموزشی تربیت‌ بدنی‌ در دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد در سال‌ ۱۳۶۶ تحت ‌پوشش‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روان‌شناسی ‌فعالیت‌ آموزشی‌ خود را با پذیرش‌ ۴۲ دانشجوی‌ پسر در مقطع‌ دبیری‌ تربیت‌ بدنی‌ وعلوم‌ ورزشی‌ آغاز کرد.

در سال‌ ۱۳۷۲ با تأسیس‌ دانشکده‌ تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ گروه ‌تربیت‌ بدنی‌ از دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ وروان‌شناسی‌ جدا شد. در حال‌حاضر در این‌ دانشکده مقطع کارشناسی‌ تربیت‌ بدنی‌ وعلوم‌ ورزشی‌ و مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (روزانه‌ - نوبت دوم ‌) موجود می باشد. دانشکده‌ تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ علاوه بر تربیت‌ و پرورش‌ نیروهای‌ متخصص‌کارشناس، هر ساله ‌به‌ بیش‌ از ۶۰۰۰ نفر از دانشجویان‌ سایر رشته‌های‌ دانشگاهی‌ در محل‌ دانشکده‌، واحد آموزشی تربیت‌ بدنی‌ عمومی‌۱و۲ ارائه‌ می‌دهد.

ساختمان‌ قدیمی دانشکده در سال ۱۳۷۲ ‌با زیربنای‌ ۵۰۰۰ متر مربع‌ شامل‌ یک سالن‌ چندمنظوره‌ (سالن امام رضا(ع)) ‌، هفت کلاس‌ درس‌، آزمایشگاه طب ورزشی، کتابخانه ، مرکز رایانه بود که در مجاور دانشکده علوم اداری و اقتصادی واقع شده بود. در فضای قدیمی دانشکده سالن چند منظوره امام رضا(ع) و سالن ژیمناستیک و رزمی و همچنین فضاهای دیگر به ابعاد ۲۵۰۰ متر مربع جهت فعالیت های آموزشی در اختیار دانشکده می باشد.

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

فیزیولوژی ورزشی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۱۱۵ استنادات: ۸۳۶

رفتار حرکتی

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۵۱ استنادات: ۲۹۶

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۵۱ استنادات: ۲۹۶