خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • ۲۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۷ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۰/۹۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۷۹ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۴ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۵۵ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۵۶ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۱%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲۱%
خوداستنادی (دانشکده)
۸۴%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

گروه حقوق در سال ۱۳۷۲ با هدف‌ تأمین‌ و تربیت نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز حقوقی منطقه وکشور در محل دانشکده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد ایجاد گردید. در سال‌تحصیلی‌ ۷۸ رشته علوم سیاسی نیز در راستای تحقق اهداف فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی متخصص در این حوزه ایجاد شده و زمینه تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی مستقل را فراهم ساخت. در سال ۱۳۹۳ دانشکده حقوق و علوم سیاسی رسماً تأسیس گردید.این دانشکده در حال حاضر با سه گروه حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق خصوصی و گروه علوم سیاسی فعال ودر هر سه گروه در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری دانشجو می پذبرد. در حال حاضر تعداد دانشجویان این دانشکده در مقاطع مختلف تحصیلی ‌۱۰۱۵نفر دانشجوی‌ دختر و پسر هستند که در دوره‌های‌ کارشناسی‌ ،کارشناسی‌ ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می باشند، که از این تعداد، ۴۲۵ نفر دانشجوی بین الملل بوده که بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در بین دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. دانشجویان‌ این‌ دانشکده‌ با گذراندن‌ یک‌دوره‌ آموزشی‌ چهار ساله‌ (در ۸ نیمسال‌تحصیلی‌) با اخذ درجة‌ کارشناسی در حقوق‌ و علوم سیاسی دانش‌آموخته‌ می‌شوند. زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌ای موجود ۲تا۳ سال می‌باشد. تعداد دانش‌آموختگان‌ دانشکده‌ از بدو تأسیس‌ تاکنون‌ حدود ۲۵۳۰ نفر در مقاطع ‌مختلف‌ تحصیلی‌ و در رشته‌های‌ ‌ فوق بوده ‌است

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

علوم سیاسی

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۴۳ استنادات: ۵۴

حقوق جزا و جرم شناسی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۹ استنادات: ۴

حقوق خصوصی

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۲ استنادات: ۰