خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • ۹۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۷ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۵/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۹/۹۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۱۲۱ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۱۵۳۲۶۴ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۱۰۲۱۶ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۲۴%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۰%
خوداستنادی (دانشکده)
۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

دانشکده‌ علوم‌ در سال‌ ۱۳۴۰ تأسیس‌ شد و پذیرش‌ دانشجو در رشته‌ ریاضی‌ ـ فیزیک‌ ازسال‌ ۱۳۴۱ آغاز گردید. در سال‌ ۱۳۴۴ رشته‌ریاضی‌ ـ فیزیک‌ منحل‌ و رشته‌های‌ ریاضی‌، فیزیک‌ و شیمی‌ با پذیرش‌ ۵۰ دانشجو در هرگروه‌ جایگزین‌ آن‌ شد. رشته‌های‌ زمین‌شناسی‌ وزیست‌شناسی‌ در سال‌ ۱۳۴۶ تاسیس‌ گردیدند. رشته‌ آمار که‌ قبلاً با ریاضی‌ مشترک‌ بود در سال‌۱۳۶۷ به ‌طور مستقل‌ دانشجو پذیرفت‌. رشته ‌کامپیوتر در سال‌ ۱۳۶۸ از گروه‌ ریاضی‌ جدا شد و به‌ صورت‌ مستقل‌ تشکیل‌ و به‌ دانشکده‌ مهندسی‌ منتقل‌ گردید. طرح‌ تأسیس‌ دانشکده‌ علوم‌ ریاضی‌ در سال‌ ۱۳۷۵ به‌ تصویب‌ رسید و این‌ دانشکده‌ به ‌طور رشته ای جداگانه‌ در سال‌ ۱۳۷۶شروع‌ به‌ فعالیت‌ نمود. دانشکده‌ علوم‌ در حال‌ حاضر دارای‌ چهارگروه‌ آموزشی‌ زمین‌شناسی‌، شیمی‌، زیست‌شناسی‌ و فیزیک‌ است‌. تعداد اعضای هیأت‌ علمی‌ این‌ دانشکده‌ بالغ‌ بر ۱۰۵ نفر، تعداد کارشناسان آموزشی ۱۳ نفر و تعداد کارکنان‌ ۱۰۰ تن‌ است‌. تعداد دانشجویان‌در حال‌ حاضر (نیمسال اول‌ ۰۱-۱۴۰۰) شامل‌ : کارشناسی‌ ۱۱۱۲ نفر، کارشناسی‌ ارشد ۶۲۷ نفر، و دکتری ‌۲۳۸ نفر است.

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

شیمی

 • اعضاء: ۲۶ مقالات: ۴۲۰۴ استنادات: ۹۱۴۳۳

زیست شناسی

 • اعضاء: ۲۵ مقالات: ۲۹۴۳ استنادات: ۳۹۶۱۴

فیزیک

 • اعضاء: ۲۶ مقالات: ۱۳۹۹ استنادات: ۱۹۵۹۸

زمین شناسی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۸۹۸ استنادات: ۹۷۹۱