خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • ۳۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۸/۹۱ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۷۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۵۲ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۱۸۹۹۲ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۲۱۳۱ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۲۴%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۲%
خوداستنادی (دانشکده)
۲%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

دانشکده علوم ریاضی که در سال ۱۹۶۲ تأسیس شد از سه بخش ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی و آمار تشکیل شده است. هدف این دانشکده تربیت محققان حرفه ای در زمینه های مختلف ریاضی و آماری است. محققان در این زمینه قرار است به تحلیل انتقادی امور جاری بسیاری از حوزه‌های مختلف از جمله مراکز اقتصادی، صنعتی، پزشکی و اجتماعی، بازارهای مالی، صنعت بیمه و سایر حوزه‌های موضوعی بپردازند. انتظار می رود دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهارت های تحلیلی برای تجزیه و تحلیل مدل های آماری و ریاضی در موضوعات مرتبط با پیاده سازی انواع ابزارها و نرم افزارها داشته باشند.

تمامی گروه ها در سال ۱۳۷۹ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مراکز عالی معرفی شدند و از آن زمان تاکنون این جایگاه را حفظ کرده اند.

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

ریاضی محض

 • اعضاء: ۱۵ مقالات: ۱۱۲۲ استنادات: ۸۹۵۲

آمار

 • اعضاء: ۱۴ مقالات: ۷۱۳ استنادات: ۶۲۱۳

ریاضی کاربردی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۵۱۲ استنادات: ۵۲۰۲