خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • ۴۸ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۰/۶۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۸۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۴۸ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۱۵۲۹۸ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۱۴۳۷ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۱۴%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۵%
خوداستنادی (دانشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۲%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

گستردگی استان خراسان ، فراوانی جمعیت دامی ، همچنین همجواری با چند کشورهمسایه ( دارای جمعیت پرشمار دامی) از جمله مهمترین عواملی بوده اند که موجب گردیده، از دیرباز ضرورت و اهمیت راه اندازی دانشکده دامپزشکی در این استان مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد . این مهم در سال ۱۳۷۰ با تاسیس دانشکده دامپزشکی در دانشگاه فردوسی مشهد محقق گردید

.تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص جهت ارایه خدمات درمانی ، بهداشتی ،آموزشی ،در راستای کاهش ضایعات دامی آموزشی و پژوهشی درحوزه های مختلف علوم پزشکی ، خود کفایی درزمینه نیازهای پروتیینی ، بهداشت و سلامت انسان از طریق تامین و توسعه سلامت مواد پروتیینی با منشاء دامی و کنترل بیماری های مشترک انسان و دام ، مهمترین اهدافی بوده اند که دانشکده دامپزشکی در جهت نیل به آن بنیان گذاری شده است . فعالیت های آموزشی دانشکده دامپزشکی از مهرماه ۱۳۷۱ با پذیرش ۴۸ دانشجو در مقطع کاردانی و دکتری حرفه ای دامپزشکی آغاز شد

و در حال حاضر با۸۲۴ دانشجودر مقاطع دکتری عمومی و ۲ رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی و بهداشت مواد غذایی و ۷رشته کارشناسی ارشد و ۶ رشته دکتری تخصصی و ۵ رشته دستیاری مشغول به فعالیت است. پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی از سال ۱۳۸۰ و در مقطع کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی از سال ۱۳۹۰ در دانشکده دامپزشکی متوقف شده است

اکنون در این دانشکده ۵۶ عضو هیات علمی و ۴۵ نفر کارشناس و کارمند در بخش های مختلف آموزشی و اداری به فعالیت مشغول می باشند . اعضای هیات علمی این دانشکده علاوه به فعالیت های آموزشی و خدماتی در انجام فعالیتهای پژوهشی نیز فعالانه مشارکت می نمایند.

افزون براین اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی با نهادها و سازمان های اجرایی متعدد از جمله وزارت جهاد کشاورزی ، اداره کل دامپزشکی ، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و دانشگاه علوم پزشکی در اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی علمی ومشاوره ای همکاری می نمایند

گروه های آموزشی دانشکده :

دانشکده دامپزشکی دارای ۴ گروه آموزشی می باشد

گروه علوم پایه ، گروه پاتوبیولوژی، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان و گروه علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری از بیماری های دامی

در حال حاضر ساختمان دانشکده دامپزشکی که در محوطه پردیس با زیربنای حدود۱۶ هزار مترمورد بهره برداری قرار گرفته در دانشگاه واقع گردیده است این ساختمان دارای بخش های اداری، فضاهای آموزشی و پژوهشی و آزمایشگاه های متعدد ، سالن مطالعه دانشجویی و مراکز رایانه می باشد

بیمارستان تخصصی دانشکده

بیمارستان تخصصی دانشکده که در کیلومتر ۵ جاده آسیایی واقع شده است نیز دارای فضاهای اداری آموزشی و پژوهشی هم چنین تجهیزات مورد نیاز جهت ارایه خدمات بالینی تخصصی به دام های ارجاعی می باشداز آن جا که آموزش دانشجویان دوره های دکتری عمومی و تخصصی(دستیاری) دامپزشکی بر آموزش بالینی مبتنی می باشد این گونه آموزش ها از طریق دام های ارجاع به درمانگاه صورت می پذیرد .

دردانشکده دامپزشکی در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی از سال ۱۳۸۴ با راه اندازی قطب علمی سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دامهای نشخوار کنندگان مطالعات سقط جنین و مرگ ومیرنوزاد دامهای نشخوار کننده ادامه یافته است. انتشارنشریه علمی پژوهشی به نام ( مجله علوم و فنون دامپزشکی ایران) ازسال ۸۸ د یگر فعالیت های دانشکده برای اشاعه دانش دامپزشکی می باشد

انجمن سلامت گله های گاو شیری دانشکده با ارایه برنامه های آموزشی برای سطح جامعه و انتشار نشریه آوای سلامت سهم دیگری در سلامت جامعه و آگاه سازی ارایه می نماید

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

پاتوبیولوژی

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: ۶۱۶ استنادات: ۶۲۷۰

علوم درمانگاهی - بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: ۵۹۴ استنادات: ۵۹۹۷

علوم پایه

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۲۵۴ استنادات: ۲۴۲۵

بهداشت مواد غذایی و آبزیان

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۱۴۲ استنادات: ۱۷۵۰